ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΚΡΑΣΙΟΥ
Τεύχος 01 Ιούλιος 1997
Τεύχος 02 Ιανουάριος 1998
Τεύχος 03 Ιούλιος 1998
Τεύχος 04 Ιανουάριος 1999
Τεύχος 05 Ιούλιος 1999
Τεύχος 06 Ιανουάριος 2000
Τεύχος 07 Ιούλιος 2000
Τεύχος 08 Ιανουάριος 2001
Τεύχος 09 Ιούλιος 2001
Τεύχος 10 Ιανουάριος 2002
Τεύχος 11 Ιούλιος 2002
Τεύχος 12 Ιανουάριος 2003
Τεύχος 13 Ιούλιος 2003
Τεύχος 14 Ιανουάριος 2004
Τεύχος 15 Ιούλιος 2004
Τεύχος 16 Ιανουάριος 2005
Τεύχος 17 Ιούλιος 2005
Τεύχος 18 Ιανουάριος 2006
Τεύχος 19 Ιούλιος 2006
Τεύχος 20 Ιανουάριος 2007
Τεύχος 21 Ιούλιος 2007
Τεύχος 22 Ιανουάριος 2008
Τεύχος 23 Ιούλιος 2008
Τεύχος 24 Ιανουάριος 2009
Τεύχος 25 Ιούλιος 2009
Τεύχος 26 Ιανουάριος 2010
Τεύχος 27 Ιούλιος 2010
Τεύχος 28 Ιανουάριος 2011
Τεύχος 29 Ιούλιος 2011
Τεύχος 30 Ιανουάριος 2012
Τεύχος 31 Ιούλιος 2012
Τεύχος 32 Ιανουάριος 2013
Τεύχος 33 Ιούλιος 2013
Τεύχος 34 Ιανουάριος 2014
Τεύχος 35 Ιούλιος 2014
Τεύχος 36 Ιανουάριος 2015
Τεύχος 37 Ιούλιος 2015
Τεύχος 38 Ιανουάριος 2016
Τεύχος 39 Ιούλιος 2016
Τεύχος 40 Ιανουάριος 2017